+7 (812) 703-02-02 info@hse.spbstu.ru

MOC-6425С. Настройка и устранение неполадок служб Активного Каталога Windows Server 2008